Myderrizi, O. (2023) “Fjalori Shqip-Turqisht i Hafiz Ali Ulqinakut”, Studime Filologjike, 19(4), pp. 141–170. Available at: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1966 (Accessed: 10 December 2023).