[1]
G. Svane, “Si të lexojmë veprën e Budit ‘Speculum Confessionis’?”, StudFil, vol. 75, no. 3-4, pp. 5–34, Jun. 2023.