[1]
T. Plangarica, “‘Prologu’ i këngëtores arbëreshe I F. A. Santorit, i shqyrtuar përmes prurjeve teorike dhe koncepteve të përpunuara në analizën e diskursit dhe pragmatikën letrare”, StudFil, vol. 75, no. 3-4, pp. 35–60, Jun. 2023.