[1]
A. Leka, “Poezia-miniaturë në gjuhën Shqipe dhe shkurtimat e Xhevahir Spahiut”, StudFil, vol. 75, no. 3-4, pp. 81–112, Jun. 2023.