[1]
H. Shehu, “Do të hartohet një fjalor i madh i gjuhës Shqipe”, StudFil, vol. 75, no. 3-4, pp. 113–118, Jun. 2023.