[1]
A. Omari, “Dhori Qirjazi, ‘Bleta Shqyptare’, botim anastatik me një studim hyrës”, StudFil, vol. 75, no. 3-4, pp. 161–166, Jun. 2023.