[1]
T. Toska and E. Karaj, “Simpoziumi shkencor ‘Aleksandër Xhuvani në leksikografinë Shqiptare’”, StudFil, vol. 75, no. 3-4, pp. 167–170, Jun. 2023.