[1]
N. Jokl and E. Çabej, “Disa fjalë të Shqipes si dëshmi të historisë së kulturës Shqiptare”, StudFil, vol. 18, no. 3, pp. 3–13, Jun. 2023.