[1]
X. Lloshi, “Vëzhgime mbi homonimet në gjuhën Shqipe”, StudFil, vol. 18, no. 2, pp. 45–68, Jun. 2023.