[1]
E. Çabej, “Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XV: N”, StudFil, vol. 18, no. 4, pp. 81–115, Jun. 2023.