Svane , G. “Si Të Lexojmë veprën E Budit ‘Speculum Confessionis’?”. Studime Filologjike, vol. 75, no. 3-4, June 2023, pp. 5-34, https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1103.