Leka, T. “E Folmja E Kudhësit”. Studime Filologjike, vol. 75, no. 3-4, June 2023, pp. 119-60, https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1108.