Toska, T., and E. Karaj. “Simpoziumi Shkencor ‘Aleksandër Xhuvani Në Leksikografinë Shqiptare’”. Studime Filologjike, vol. 75, no. 3-4, June 2023, pp. 167-70, doi:10.62006/sf.v75i3-4.1110.