Jokl, N., and E. Çabej. “Disa Fjalë Të Shqipes Si dëshmi Të Historisë Së kulturës Shqiptare”. Studime Filologjike, vol. 18, no. 3, June 2023, pp. 3-13, doi:10.62006/sf.v18i3.1116.