Svane , Gunnar. “Si Të Lexojmë veprën E Budit ‘Speculum Confessionis’?”. Studime Filologjike 75, no. 3-4 (June 1, 2023): 5–34. Accessed December 9, 2023. https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1103.