Jokl, Nobert, and Eqrem Çabej. “Disa Fjalë Të Shqipes Si dëshmi Të Historisë Së kulturës Shqiptare”. Studime Filologjike 18, no. 3 (June 3, 2023): 3–13. Accessed February 28, 2024. https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1116.