1.
Plangarica T. ‘Prologu’ i këngëtores arbëreshe I F. A. Santorit, i shqyrtuar përmes prurjeve teorike dhe koncepteve të përpunuara në analizën e diskursit dhe pragmatikën letrare. StudFil [Internet]. 2023 Jun. 1 [cited 2023 Dec. 4];75(3-4):35-60. Available from: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1104