1.
Toska T, Karaj E. Simpoziumi shkencor “Aleksandër Xhuvani në leksikografinë Shqiptare”. StudFil [Internet]. 2023 Jun. 1 [cited 2023 Dec. 9];75(3-4):167-70. Available from: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1110