1.
Jokl N, Çabej E. Disa fjalë të Shqipes si dëshmi të historisë së kulturës Shqiptare. StudFil [Internet]. 2023 Jun. 3 [cited 2024 Feb. 28];18(3):3-13. Available from: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1116