1.
Çabej E. Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XV: N. StudFil [Internet]. 2023 Jun. 8 [cited 2023 Dec. 9];18(4):81-115. Available from: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1245