Informacion Për Autorët

A jeni të interesuar të botoni në këtë revistë? Ju rekomandojmë që të rishikoni faqen Rreth Revistës për politikat e seksioneve të revistës, si dhe Udhëzimet për Autorin. Autorët duhet të regjistrohen në revistë përpara se të dorëzojnë një punim ose, nëse janë regjistruar më parë, thjesht mund të identifikohen dhe të fillojnë procesin me pesë hapa.