Informacion Për Bibliotekanët

Inkurajojmë specialistët e bibliotekave që ta rendisin këtë revistë bashkë me  revistat e tjera elektronike të bibliotekës së tyre.