No. 3-4 (2020): Studime Filologjike

Studime Filologjike
ISSN: 0563-5780
No. 3-4 (2020)
Botuar: 2023-05-29

Numri i Plotë

I parilemi në tragjedinë Abeli të E. Haxhiademit: vëllavrasës prej fatit apo prej fajit Adamah

Shaban Sinani
5-16

Profili kompleks i një shqipëruesi në një variant të bukolikave të vergilit (1932)

Evalda Paci
17-28

Etëhem Haxhiademi vëzhguar përmes parathanëjeve të tij

Arian Leka
29-52

Tragjedia e Etëhem Haxhiademit përmes disa kritikëve të kohës Të viteve ’30 – ’40

Gëzim Puka
53-64

Shënime mbi të folmen e Ndroqit dhe të Pezës (Tiranë) vazhdim

Mehmet Çeliku
65-82

Jehona e alfabetit të Sambollit në shtypin Shqiptar të kohës

Rami Memushaj
83-108

Diateza si mekanizëm gjuhësor kompleks për të formuar konstrukte alternuese në gjuhën Shqipe

Anila Kananaj
109-152

Vlera aspektore e të kryerës së gjuhës Shqipe

Leonard Dauti
153-182

Aspekte të kontaktit gjuhësor mes Shqipes e Anglishtes

Irena (Pata) Kapo
183-206

Kritikë dhe bibliografi Kristina Jorgaqi, fjalori i Shqipes së Faik Konicës, bot. Akademia e shkencave, Tiranë 2020

Shaban Sinani
207-210

Botimi i librit hyrje në gjuhësi nga prof. Anastas Dodi, një arritje e shënuar në fushën e studimeve gjuhësore

Enver Hysa, Seit Mansaku
211-218

Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli I iluminizmit në ballkan, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2018

Evalda Paci
219-226

Vepra e Shaban Demirajt për historinë e gjuhës dhe prejardhjen e Shqiptarëve Në ftesë: për gjuhën dhe burimin etnik të Shqiptarëve

Shaban Sinani
227-230