Kontakte

Kërkoni më shumë informacion? Keni pyetje të mbetura pa përgjigje? Na kontaktoni në çdo kohë. Do të përpiqemi tju japim përgjigje sa më shpejt.

Adresa

Rruga “Naim Frashëri”, nr.7, Tiranë
Instituti i Historisë

Kontakti Kryesor

Prof. Dr. Afrim Krasniqi

Kontakti i Suportit

Admin