Redaksia

KRYEREDAKTOR Prof. dr. Afrim KRASNIQI

SEKRETAR SHKENCOR Dr. Sali KADRIA

BORDI I REVISTËS

Prof. dr. Aurel PLASARI (Shqipëri) Prof. dr. Noel MALCOLM (Britani e Madhe) Prof. dr. Beqir META (Shqipëri) Prof. dr. Oliver Jens SCHMITT (Austri) Prof. dr. Frashër DEMAJ (Kosovë) Prof. dr. Nathalie CLAYER (Francë) Prof. dr. Gjon BERISHA (Kosovë) Prof. dr. Elias G. SKOULIDAS (Greqi) Prof. dr. Hamit KABA (Shqipëri) Prof. dr. Matteo MANDALÁ (Itali) Prof. dr. Marenglen VERLI (Shqipëri) Prof. dr. Martin BERISHAJ (Slloveni) Prof. dr. Romeo GURAKUQI (Shqipëri) Prof. dr. Katerina TODOROSKA (Maqedoni e Veriut) Prof. dr. Sabit SYLA (Kosovë) Prof. dr. Abdülhamit KIRMIZI (Turqi) Prof. dr. Valentina DUKA (Shqipëri) Prof. dr. Fehari RAMADANI (Maqedoni e Veriut) Prof. asoc. dr. Edmond MALAJ (Shqipëri) Prof. asoc. dr. Elidor MËHILLI (SHBA) Prof. asoc. dr. Ledia DUSHKU (Shqipëri) Prof. asoc. dr. Anton PANCHEV (Bullgari) Prof. asoc. dr. Sonila BOÇI (Shqipëri) Prof. asoc. dr. Teuta SHALA-PELI (Kosovë)

Korrektore gjuhësore: Mimoza KONOMI

Përpunimi teknik & Arti grafik: Mirela MIHALI