Marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare ndërmjet Raguzës dhe trojeve Arbërore

Autorët

  • Edmond Malaj

Abstrakti

Në artikull trajtohet tregtia ndërmjet Republikës së Raguzës dhe trojeve arbërore gjatë Mesjetës. Artikulli paraqet një sërë çështjesh në lidhje me këtë tematikë. Pjesa e parë është konceptuar si hyrje. Në pjesën e dytë jepen të dhëna në lidhje me rrugët tregtare, kurse pjesa e tretë merr në shqyrtim marrëdhëniet tregtare dhe marrëveshjet e ndryshme ndërmjet Raguzës dhe sunduesve arbërorë. Pjesa qendrore e artikullit hedh dritë jo vetëm mbi llojet e mallrave që shkëmbeheshin nëpërmjet këtyre dy vendeve, por edhe qytetet dhe tregjet lokale, të cilat merreshin me prodhimin e mallrave dhe shërbimin për tregtimin e tyre. Artikulli bazohet qoftë në punime të autorëve të ndryshëm, qoftë në dokumente arkivore, të cilat zënë këtu një vend parësor.

Fjalët kyçe:

Raguza, Arbëria, tregjet, mallra, tregtia e kripës, e drithit, e mishit, e vajit, e verës, e drurit, lëkurëve dhe e dyllit.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-30

Si të citoni

Malaj, E. (2023). Marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare ndërmjet Raguzës dhe trojeve Arbërore. Studime Historike, 75(1-2), 7–36. Retrieved from https://albanica.al/studime_historike/article/view/1013

Numri

Seksioni

Articles