Marrëdhëniet tregtare të Shqipërisë me Venecian nëpërmjet portit të Durrësit në kapërcyell të shekujve XVII - XVIII

Autorët

  • Alvin Saraçi

Abstrakti

Marrëdhëniet tregtare ndërmjet Shqipërisë dhe Venecies në shekujt XVII-XVIII janë objekt studimi i historisë ekonomike për faktin se me anë të statistikave kuantitative të tre mallrave kryesorë: dyllit, lëkurëve dhe leshit, mund të përcaktohet fluksi i tregtisë që kalonte nga porti i Durrësit drejt Venecies. Në gjysmën e dytë të shek. XVII, rritja ekonomike e Shqipërisë ishte e qëndrueshme dhe në ngjitje në dekadën e parë të shek. XVIII. Duke parë se marrëdhëniet tregtare ndërmjet Shqipërisë dhe Venecies ishin në kulmin e tyre, kjo e fundit vendosi më 1671 hapjen e konsullatës së saj në Durrës. Durrësi u kthye në portin tranzit më të rëndësishëm në Adriatik për marrëdhëniet tregtare me Venecien pas rënies në dekadencë të portit të Splitit më 1674. Kështu në periudhën 1684-7, tregtia ndërmjet Durrësit dhe Venecies u rrit nga 6 000 në 9 500 dengje (colli) dhe në trevjeçarin 1700 - 1703, numri i tyre pati një rritje të mëtejshme nga 10 000 në 17 000 dengje, për të patur një zbritje të lehtë në vitin 1704 me 14500 dengje dhe të mëtejshme në vitin 1705 me 9 500 dengje, ndërkohë që në vitin 1706 u regjistruan vetëm 8 000 dengje.

Fjalët kyçe:

Tregtia, Venecia, Shqipëria, Durrësi, shekujt XVII-XVIII, konsullata veneciane e Durrësit

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-30

Si të citoni

Saraçi, A. (2023). Marrëdhëniet tregtare të Shqipërisë me Venecian nëpërmjet portit të Durrësit në kapërcyell të shekujve XVII - XVIII. Studime Historike, 75(1-2), 37–68. Retrieved from https://albanica.al/studime_historike/article/view/1014

Numri

Seksioni

Articles