Gjendja e rëndë ekonomiko-financiare e shqipërisë dhe përpjekjet e Qeverisë Shqiptare për sigurimin e një këshilltari financiar Britanik

1921 –1922

Autorët

  • Sali Kadria

Abstrakti

Artikulli synon t’i paraqesë publikut, gjendjen ekonomiko-financiare të Shqipërisë gjatë viteve 1921-1922, vështirësitë me të cilat përballej qeveria shqiptare për kapërcimin e këtyre problemeve, si dhe përpjekjet e saj për sigurimin e një këshilltari financiar britanik. Autori trajton motivet që shtynë qeverinë shqiptare t’i drejtohej për ndihmë Britanisë së Madhe. Në artikull pasqyrohen diskutimet e zhvilluara, lidhur me kompetencat dhe kufizimet e parashikuara nga qeveria shqiptare për këtë detyrë. Aty jepet qëndrimi që mbajti qeveria britanike ndaj kërkesës shqiptare për ndihmë në këtë drejtim, si dhe argumentet mbi të cilat u mbështet linja e saj politike. Në artikull argumentohet edhe qëndrimi i mbajtur nga Foreign Office ndaj ish diplomatit britanik George Young, i cili u vetofrua për të marrë këtë detyrë me rëndësi në Shqipëri.

Fjalët kyçe:

Shqipëria, Britania e Madhe, qeveria shqiptare, Foreign Office, këshilltari financiar, buxheti i shtetit shqiptar, Dhoma e Thesarit (Treasure of Chambers), gjendja ekonomike dhe financiare

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-30

Si të citoni

Kadria , S. (2023). Gjendja e rëndë ekonomiko-financiare e shqipërisë dhe përpjekjet e Qeverisë Shqiptare për sigurimin e një këshilltari financiar Britanik: 1921 –1922. Studime Historike, 75(1-2), 91–114. Retrieved from https://albanica.al/studime_historike/article/view/1016

Numri

Seksioni

Articles