Kastriotët dhe Raguza

Autorët

  • Edmond Malaj

Abstrakti

Në këtë artikull fokusi i hulumtimit janë marrëdhëniet e Kastriotëve me Republikën e Raguzës. Kryesisht u përqendruam në periudhën e Skënderbeut, sepse pikërisht gjatë kësaj kohe ka një intensitet më të madh të marrëdhënieve, dhe nga ana tjetër ato janë të dokumentuara më mirë, megjithëse marrëdhëniet e Kastriotëve me Raguzën fillojnë që në kohën e Gjon Kastriotit. Për marrëdhënie të tjera më të hershme nuk kemi asnjë të dhënë. Ky hulumtim është i ndarë në disa pjesë. Më të hulumtuara janë çështjet diplomatike dhe ekonomike-tregtare. Ky studim është i mbështetur kryesisht në dokumente arkivore, por përveç tyre janë pasur parasysh edhe studime të ndryshme.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-30

Si të citoni

Malaj, E. (2023). Kastriotët dhe Raguza. Studime Historike, 75(3-4), 29–60. Retrieved from https://albanica.al/studime_historike/article/view/1030

Numri

Seksioni

Articles