Shkollat e minoritetit Grek në vitet 1925-1930

Autorët

  • Beqir Meta

Abstrakti

Minoriteti grek ruajti dhe konsolidoi shkollat në gjuhën amtare. Këto shkolla kishin funksionuar gjatë periudhës së Perandorisë Osmane dhe statusi i tyre thuajse mbeti i pandryshuar gjatë më se dy dekadave të ekzistencës së shtetit shqiptar. Me Deklaratën e përfaqësuesit të shtetit shqiptar në Lidhjen e Kombeve, Fan Noli, më 2 tetor 19211 këto shkolla fituan një status ndërkombëtar sipas parashikimeve të traktateve të Lidhjes për minoritetet kombëtare. Shteti shqiptar në vitet 1921-1924 i respektoi angazhimet e veta që përcaktoheshin në këtë Deklaratë, madje lejoi që ajo të tejkalohej në disa aspekte nga minoriteti përsa i përket funksionimit të shkollave të tij.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-30

Si të citoni

Meta , B. (2023). Shkollat e minoritetit Grek në vitet 1925-1930. Studime Historike, 75(3-4), 147–170. Retrieved from https://albanica.al/studime_historike/article/view/1033

Numri

Seksioni

Articles