Fillesat e organizatës së fshehtë politike “Krahu Kombëtar” (Klika) – largimi i Ahmet Zogut prej saj

Autorët

  • Sali Kadria

Abstrakti

Artikulli synon të japë një vështrim të përgjithshëm rreth organizatës politike “Krahu Kombëtar” (Klika), e cila ishte mjaft aktive gjatë viteve 1920, si dhe të paraqesë kontributin e drejtuesve të saj për organizimin e Kongresit të Lushnjës dhe në ringritjen e strukturës së shtetit shqiptar në fillim të viteve 1920. Autori përpiqet të hedhë dritë në lidhje me qëllimin dhe kohën e formimit të saj; të trajtojë modelin e kësaj organizate, programin politik si dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të saj. Në artikull pasqyrohen emrat e drejtuesve të parë të saj si dhe arsyet e angazhimit të Ahmet Zogut në këtë organizatë politike në mbarim të Luftës së Parë Botërore. Aty trajtohen shkaqet dhe rrethanat që çuan në ftohjen e marrëdhënieve të “Klikës” me Ahmet Zogun, duke nisur nga pranvera e vitit 1923, si dhe rrethanat e largimit të Ahmet Zogut nga “Klika” në fillim të zgjedhjeve për në Asamblenë Kushtetuese të Shqipërisë.

Fjalët kyçe:

“Krahu Kombëtar” (Klika), Shqipëria, Ahmet Zogu, Eshref Frashëri, Sejfi Vllamasi, Rexhep Mitrovica, “Partia Popullore”, “Partia Përparimtare”, kompania britanike “Anglo-Persian Oil”, Asamble Kushtetuese.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-31

Si të citoni

Kadria , S. (2023). Fillesat e organizatës së fshehtë politike “Krahu Kombëtar” (Klika) – largimi i Ahmet Zogut prej saj. Studime Historike, 76(1), 125–150. Retrieved from https://albanica.al/studime_historike/article/view/1056

Numri

Seksioni

Articles