Albana Mema: Institucionet përfaqësuese në Shqipëri (1920-1924)

tiranë: kristalina-kh, 2021, 484 f.

Autorët

  • Akademik Beqir Meta

Abstrakti

Monografia “Institucionet përfaqësuese në Shqipëri (1920-1924)”, trajton tërësinë e institucioneve përfaqësuese të shtetit shqiptar në periudhën e marrë në studim. Çështje të caktuara të kësaj teme janë trajtuar më parë nga autorë vendës dhe të huaj, por studimi i tyre është bërë në këndvështrime të ndryshme, shpeshherë edhe me analiza klasore e ideologjike, e për rrjedhojë përfundimet e nxjerra prej tyre do të ishin të mangëta dhe larg së vërtetës historike. Analiza e formimit dhe e funksionimit të institucioneve në këtë studim është bërë në përputhje me kuadrin historik të kohës, në lidhje të ngushtë edhe me zhvillimet politike, ekonomike, fetare, arsimore etj.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-31

Si të citoni

Meta , B. (2023). Albana Mema: Institucionet përfaqësuese në Shqipëri (1920-1924): tiranë: kristalina-kh, 2021, 484 f. Studime Historike, 76(1), 249–252. Retrieved from https://albanica.al/studime_historike/article/view/1062

Numri

Seksioni

Recensione