Zhvillimet brenda nacionalizmit Shqiptar në vitet 1920-1921

Autorët

  • Sali Kadria

Abstrakti

Në këtë trajtesë do të përqendrohemi në zhvillimin politik të nacionalizmit shqiptar, duke u fokusuar kryesisht në dy aspekte kryesore: 1. Zhvillimet politike brenda Komitetit “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”; 2. Raportet e drejtuesve të Komitetit “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës” me grupet e tjera nacionaliste shqiptare gjatë periudhës historike të marrë në studim. Në vitet 1920-1921, nacionalizmi shqiptar njohu një rritje cilësore. Mirëpo, edhe gjatë kësaj periudhe nuk munguan vështirësitë, problemet dhe mosmarrëveshjet në mesin e nacionalistëve, të cilat u nxitën sa nga ndërhyrja e faktorit të jashtëm, po aq edhe nga divergjencat personale, krahinore, fetare si dhe nga rivaliteti politik.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-06-01

Si të citoni

Kadria , S. (2023). Zhvillimet brenda nacionalizmit Shqiptar në vitet 1920-1921. Studime Historike, 74(3-4), 281–296. Retrieved from https://albanica.al/studime_historike/article/view/1089

Numri

Seksioni

Materiale Shkencore