[1]
Saraçi, A. 2023. Roli ndërmjetësues i tregtarëve nga Shqipëria e jugut si faktor i rëndësishëm për tregtinë Veneciane. Studime Historike. 76, 1 (May 2023), 31–49.