[1]
Malaj, E. 2023. Marrëdhëniet tregtare ndërmjet Raguzës dhe Shqiptarëve gjatë periudhës Osmane nën dritën e disa autorëve: Rezultatet e para të një hulumtimi. Studime Historike. 76, 1 (May 2023), 51–74.