[1]
Meta , B. 2023. Albana Mema: Institucionet përfaqësuese në Shqipëri (1920-1924): tiranë: kristalina-kh, 2021, 484 f. Studime Historike. 76, 1 (May 2023), 249–252.