(1)
Saraçi, A. Roli ndërmjetësues I tregtarëve Nga Shqipëria E Jugut Si Faktor I rëndësishëm për Tregtinë Veneciane. Stud His 2023, 76, 31-49.