(1)
Malaj, E. Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Raguzës Dhe Shqiptarëve Gjatë periudhës Osmane nën dritën E Disa autorëve: Rezultatet E Para Të Një Hulumtimi. Stud His 2023, 76, 51-74.