(1)
Meta , B. Albana Mema: Institucionet përfaqësuese Në Shqipëri (1920-1924): tiranë: Kristalina-Kh, 2021, 484 F. Stud His 2023, 76, 249-252.