Saraçi, A. (2023). Roli ndërmjetësues i tregtarëve nga Shqipëria e jugut si faktor i rëndësishëm për tregtinë Veneciane. Studime Historike, 76(1), 31–49. Retrieved from https://albanica.al/studime_historike/article/view/1052