Malaj, E. (2023). Marrëdhëniet tregtare ndërmjet Raguzës dhe Shqiptarëve gjatë periudhës Osmane nën dritën e disa autorëve: Rezultatet e para të një hulumtimi. Studime Historike, 76(1), 51–74. Retrieved from https://albanica.al/studime_historike/article/view/1053