Kadria , S. (2023). Fillesat e organizatës së fshehtë politike “Krahu Kombëtar” (Klika) – largimi i Ahmet Zogut prej saj. Studime Historike, 76(1), 125–150. Retrieved from https://albanica.al/studime_historike/article/view/1056