Meta , B. (2023). Albana Mema: Institucionet përfaqësuese në Shqipëri (1920-1924): tiranë: kristalina-kh, 2021, 484 f. Studime Historike, 76(1), 249–252. Retrieved from https://albanica.al/studime_historike/article/view/1062