Muhadri, B. (2023). Kosova në kuadrin e Principatës së Balshajve. Studime Historike, 74(1-2), 37–62. Retrieved from https://albanica.al/studime_historike/article/view/1064