Saraçi, Alvin. 2023. “Roli ndërmjetësues I tregtarëve Nga Shqipëria E Jugut Si Faktor I rëndësishëm për Tregtinë Veneciane”. Studime Historike 76 (1):31-49. https://albanica.al/studime_historike/article/view/1052.