Malaj, Edmond. 2023. “Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Raguzës Dhe Shqiptarëve Gjatë periudhës Osmane nën dritën E Disa autorëve: Rezultatet E Para Të Një Hulumtimi”. Studime Historike 76 (1):51-74. https://albanica.al/studime_historike/article/view/1053.