Muhadri, Bedri. 2023. “Kosova Në Kuadrin E Principatës Së Balshajve”. Studime Historike 74 (1-2):37-62. https://albanica.al/studime_historike/article/view/1064.