Saraçi, A. (2023) “Roli ndërmjetësues i tregtarëve nga Shqipëria e jugut si faktor i rëndësishëm për tregtinë Veneciane”, Studime Historike, 76(1), pp. 31–49. Available at: https://albanica.al/studime_historike/article/view/1052 (Accessed: 4 December 2023).