Malaj, E. (2023) “Marrëdhëniet tregtare ndërmjet Raguzës dhe Shqiptarëve gjatë periudhës Osmane nën dritën e disa autorëve: Rezultatet e para të një hulumtimi”, Studime Historike, 76(1), pp. 51–74. Available at: https://albanica.al/studime_historike/article/view/1053 (Accessed: 12 July 2024).