Kadria , S. (2023) “Fillesat e organizatës së fshehtë politike ‘Krahu Kombëtar’ (Klika) – largimi i Ahmet Zogut prej saj”, Studime Historike, 76(1), pp. 125–150. Available at: https://albanica.al/studime_historike/article/view/1056 (Accessed: 4 December 2023).